I regret nothing

ABOUT
AYESHA|18|F|PH

Filipino
Christian
Engineering student
Weird
Random
Frustrated photographer

ASK ME ANYTHING

SEARCH

Kami lang ng katulong namin dito sa bahay… ay ung lola ko pa pala :)))
basta naisip ko nalang gumawa ng mais con yelo and it was a SUCCESS!

Kami lang ng katulong namin dito sa bahay… ay ung lola ko pa pala :)))

basta naisip ko nalang gumawa ng mais con yelo and it was a SUCCESS!

(Source: thepotpie)

  1. thepotpie posted this